Sesiwn 17: SAFLEOEDD TAI ERAILL - 9 Mai 2017 am 11:00

SAFLEOEDD TAI ERAILL – DARPARIAETH A DOSBARTHIAD TAI

Agenda Materion a Phynciau - 2 02.05.17  

    CYFRANOGWYR:

    IDSylwadwr (Asiant)DatganiadMynychwyd

    PCC

    Powys County Council

    N/A

    DO

    5695

    Mrs Margaret Bardsley

    N/A

    DO

    5318

    Mr N Griffiths (Berrys)

    N/A

    DO

    5788

    Davies, Hooper, Brown (AB Planning)

    N/A

    DO

    6424

    Mr M Bebb (Berrys)

    N/A

    DO

    6751


    Grwp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru Cyngor Sir Powys

    N/A


    NADDO