Amserlen a Datganiadau Gwrandawiadau

Bydd y gwrandawiadau’n cychwyn ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017.  Bydd amserau cychwyn yn amrywio, felly darllenwch y rhaglen yn ofalus.  Bydd holl sesiynau'r gwrandawiadau yn cael eu cynnal yn y Media Resource Centre (MRC Wales Ltd.), Oxford Road, Llandrindod, Powys LD1 6AH

Bydd y dolenni canlynol yn darparu gwybodaeth ar gyfer pob gwrandawiad yn cynnwys nodyn o'r cyfranogwyr, materion ac agendau, rhagor o ddatganiadau gan y Cyngor a chynrychiolwyr a baratowyd mewn ymateb i Faterion yr Arolygydd ar gyfer y sesiwn perthnasol ac unrhyw ddogfennau cysylltiedig / materion yn codi.

Bydd pdf o Raglen y Gwrandawiadau (ED028) yn amlinellu'r amserlen, y pynciau mae'r Arolygydd am edrych arnynt a'r cyfranogwyr sy'n cael gwahoddiad ar gael i'w gweld / lawrlwytho o dudalen gwe Dogfennau'r Archwiliad.  Sylwer y gallai'r ddogfen hon a'r amserlen ddilynol newid. 

 

 

Wythnos 4

Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno Datganiadau ar gyfer Sesiynau 12 i 14:  Dydd Llun 10 Ebrill 2017 

Sesiwn 12: 2 Mai 2017 - SAFLEOEDD AMGEN 1

Sesiwn 13: 3 Mai 2017 - SAFLEOEDD AMGEN 2

Sesiwn 14: 4 Mai 2017 - SAFLEOEDD AMGEN 3 

WYNTHOS 5

Does dim Datganiadau yn ofynnol ar gyfer Sesiwn 17

Sesiwn 17: Dydd Mawrth 9 Mai 2017 am 11:00 - SAFLEOEDD TAI ERAILL
 

Wythnos 6

Dyddiad Cau ar gyfer Cyflwyno Datganiadau ar gyfer Sesiynau 15 i 16: Dydd Llun 5 Mehefin 2017

Sesiwn 15A: 27 Mehefin 2017 - YNNI ADNEWYDDADWY

Sesiwn 15B: 28 Mehefin 2017 - YNNI ADNEWYDDADWY (parhâd)

Sesiwn 16: 29 Mehefin 2017 - MONITRO 

Wynthos 7

Does dim Datganiadau yn ofynnol ar gyfer Sesiwn 18

Sesiwn 18: 21 Gorffennaf 2017 am 11:00 - NEWIDIADAU O FATERION