Cynllun Datblygu Lleol

Mae’r Cyngor wedi cyflwyno’r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) i Lywodraeth Cymru i ddechrau’r broses Archwilio.  Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley MA MRTPI fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal yr archwiliad annibynnol i asesu cadernid y CDLl.  Am wybodaeth bellach a’r newyddion diweddaraf ar yr archwiliad, ewch i dudalen Archwiliad Cyhoeddus 2016.  Yn dilyn cyfarfod archwiliol gyda’r Arolygydd Cynllunio ym mis Mai 2016, mae’r Cyngor wedi paratoi tystiolaeth ychwanegol fel sylfaen i’r Archwiliad ac ymgynghorwyd ar Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig rhwng 10 Hydref 2016 i 21 Tachwedd 2016.

M ae CDLl Powys yn berthnasol ar draws Powys gyfan ac eithrio y rhannau hynny o'r sir sydd o fewn Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.  Mae'r rhedeg tan 2026 ac mae'n rhoi manylion strategaeth y Cyngor ar gyfer datblygiad cynaladwy o'r ardal.

Ymgynghoriad ar Newidiadau Penodol y CDLl

Camau process y CDLl

Amserlen a chynllun cynnwys y gymuned

Safleoedd ymgeisiol

Cyflwyniad y CDLl 2016

Archwiliad CDLl 2016-17 

Y sefyllfa bresennol

Mae Gweinidogion Llywodraeth Cymru wedi penodi Mrs Nicola Gulley fel yr Arolygydd Cynllunio i gynnal Archwiliad annibynnol i asesu cadernid CDLl Powys.

Bydd Gwrandawiadau’r Archwiliad yn dechrau am 11.00am ddydd Mawrth 28 Mawrth 2017 yng Nghanolfan Adnoddau’r Cyfryngau, Oxford Road, Llandrindod, LD1 6AH.  Gellir gweld y rhybudd cyhoeddus yma.  Gellir gweld holl fanylion yr Archwiliad a’r Gwrandawiadau yma. Cofiwch edrych ar y dudalen yn gyson i weld y newidiadau a’r diweddariadau i’r wybodaeth sy’n cael ei chyhoeddi.

 

Gellir gweld y Sylwadau ar y Newidiadau Penodol Ychwanegol yma (Atodiad 5a)yma (Atodiad 5b) ac yma (Adendwm i Atodiad 5b) ac hefyd trwy glicio ar y CyfeirBwyntiau yn y dogfennau canlynol

Rhestr o Newidiadau Penodol Ychwanegol arfaethedig – Atodiad i’r Cynllun Adnau (Hydref 2016) gyda Chyfeirbwyntiau.

Newidiadau Penodol Ychwanegol – Newidiadau i’r Mapiau (Hydref 2016) gyda Chyfeirbwyntiau

Mewn ymateb i’r lefel uchel o ddiddordeb sydd wedi’i ddangos yn y cynigion Ynni Adnewyddadwy o fewn y CDLl, mae’r Cyngor wedi paratoi’r canlynol Taflen Cwestiynau Cyffredin. 

I dderbyn diweddariadau ar y CDLl ar adegau allweddol wrth ei baratoi,  cofrestrwch eich manylion.

 

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru ar Wefan y CDLl, gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen hon i newid eich manylion presennol.

Clirio