Cyngor cyn cyflwyno cais cynllunio

Fel mesur dros dro tan fod adnoddau staff yn dychwelyd i’r lefel angenrheidiol ni fydd yr Awdurdod Priffyrdd yn ymateb i ymholiadau cyn-ymgeisio.  Gobeithir ailgychwyn y gwasanaeth hwn ym mis Ebrill 2019.  Ymddiheuriadau am unrhyw anghyfleustra.

Mae'r gwasanaethau cyn-ymgeisio'n rhan bwysig o'r broses cynllunio. Mae'n golygu bod modd gwella safon y ceisiadau a llunio penderfyniadau'n gynt. Yna bydd mwy o sicrwydd ac eglurder i'r broses oherwyd bod modd adnabod problemau a gofynion cynllunio cyn cyflwyno cais.

Cyswllt

Prisiau galw