Cofebion rhyfel ym Mhowys

Delwedd o gofeb rhyfel yn eglwys Sant Silin, Llansilin

Prosiect Cofebion Rhyfel Powys 2014 - 2018: Arwydd o Barch.

Mae Cyngor Sir Powys wedi sicrhau arian oddi wrth Gronfa Treftadaeth y Loteri, Cadw (gwasanaeth amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru) ac BAwdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

 

Mae'r prosiect yn coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd 1af.

Mae sawl elfen i Brosiect Cofebion Rhyfel Powys, gan gynnwys:

 • Darganfod, cofnodi a mapio'r holl gofebion rhyfel ym Mhowys.
 • Annog a galluogi cymunedau lleol i gynnal ymchwil am y dynion a'r merched y mae eu henwau wedi'u torri ar gofebion rhyfel.
 • Cynorthwyo cymunedau lleol i wneud cais am arian prosiect ar gyfer rhaglen dreigl o atgyweirio ac adfer cofebion rhyfel a'u amgylchoedd.
 • Datblygu cyfres o lwybrau a theithiau, gan gynnwys apiau ar gyfer dyfeisiadau symudol a fydd yn galluogi pobl i archwilio'r cofebion rhyfel ym Mhowys. 
 • Cyfrannu at brosiectau, digwyddiadau a mentrau eraill sy'n gysylltiedig â chanmlwyddiant y Rhyfel Mawr.

Defnyddiwch ein pecynnau i'ch helpu chi i:

 • Ddechrau ymchwilio i'r enwau sydd wedi'u rhestru ar gofebion rhyfel - pwy ydyn nhw, a beth yw eu hanes nhw?
 • Coffáu canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf
  Llunio cofnod manwl o gofebion rhyfel yn eich cymuned chi
 • Darganfod sut i gofnodi a gofalu am gofebion rhyfel

Prosiect Cofebion Rhyfel Cyngor Sir Powys  2014-2018 : Arwydd o Barch sy'n darparu'r pecynnau. Mae Cronfa Treftadaeth y Loteri, Cyngor Sir Powys, Cadw ac Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog sy'n ariannu'r Prosiect.

Yn y cyfamser, cysylltwch â'r swyddog prosiect cofebion rhyfel am ragor o wybodaeth.

 

 

Thumbnail image of toolkit
Thumbnail image of toolkit

Pecyn i grwpiau cymunedol 
dechreuwch ymchwilio i'ch cofeb, a llunio a chynnal cofnod ohoni.

Thumbnail image of toolkit

Pecyn i athrawon neu grwpiau addysgol ynghyd â gweithgareddau dysgu am gofebau rhyfel.

Thumbnail image of toolkit

Pecyn cofnodi ar gyfer cofnodi eich cofeb yn fanylach, a chanllawiau ar gyfer ymchwil pellach.

Clirio