Llogi gweithdy busnes

Image of workshops

Mae dewis eang o eiddo busnes ac eiddo diwydiannol led led Powys, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion busnes. Mae eiddo yn amrywio o weithdai sefydlu 250 troedfedd sgwâr i unedau diwydiannol ar raddfa fawr.

 

Mannau gwaith sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 14 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Rydym yn darparu gwasanaethau mannau gwaith i fentrau bach a chanolig a busnesau cychwynnol fydd yn creu swyddi lleol fel ffordd o gyfrannu tuag at adfywhad ehangach Powys.

 

 

Safleoedd gweithdai

Dyma restr o safleoedd ein gweithdai.  I wybod mwy am yr hyn sydd ar gael neu i gael gwybodaeth am y portffolio, cysylltwch â’r Tîm Eiddo Masnachol neu gallwch weld rhestr o’r eiddo gwag ar y dudalen Eiddo i’w Rhentu.

Lleoliad y gweithdai Cyfanswm yr unedau Disgrifiad
Gweithdai Pentref Llandysilio 8 uned gweithdy Gweithdai ar ymyl stad dai gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Llanerfyl 10 uned gweithdy Yng nghanol pentref Llanerfyl gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Melltyn 5 uned gweithdy Casgliad o weithdai mewn hen adeilad ysgol.
Gweithdai Pentref Caersws 12 uned gweithdy Yng nghanol y pentref gyda chysylltiadau cludiant gwych.
Gweithdai Pentref Glantwymyn 8 uned gweithdy Gweithdai ar yr un safle â gwaith sment.
Gweithdy Pentref Llanwddyn Efyrnwy 6 uned gweithdy Gweithdai ar hen floc stablau yn Llyn Efyrnwy.
Gweithdai Pentref Tregynon 4 uned gweithdy Safle ar gyrion pentref Tregynon mewn hen felin goed. .
Canolfan Fusnes Ysguboriau Mawrth Talgarth 5 uned swyddfa
5 uned grefftau
Unedau swyddfa o safon uchel mewn hen ysgubor yng nghanol Talgarth.
Gweithdai Talgarth, Ffordd Bronllys 6 uned gweithdy 6 uned gweithdy ar gyrion Talgarth.
Gweithdai Crefft Neuadd y Dref Llandrindod 5 uned gweithdy Gweithdai busnesau bach yng nghanol Llandrindod.
Gweithdai Pentref Llanbrynmair 7 uned gweithdy Unedau gweithdy mewn dau floc.
Antur Gwy, Llanfair-ym-Muallt 10 uned swyddfa Unedau swyddfa o ansawdd uchel mewn hen ysgol gynradd ar gyrion Llanfair-ym-Muallt.
Gweithdai Ystradgynlais, Ffordd Trawsffordd 55 gweithdy,
6 swyddfa,
13 storfa
Stâd ddiwydiannol gyda safleoedd masnachol o wahanol feintiau ar Ffordd Trawsffordd.
Canolfan Fusnes Y Trallwng (42 Stryd Lydan) Unedau swyddfa Unedau swyddfa ar y stryd yng nghanol Y Trallwng.
Aberhonddu (Holwch am fanylion pellach) 1 uned ar hyn o bryd 1 uned ar hyn o bryd gyda’r bwriad o’i rannu’n unedau llai, annibynnol.