Llogi gweithdy busnes

Image of workshops

Mae dewis eang o eiddo busnes ac eiddo diwydiannol led led Powys, sy'n addas ar gyfer amrywiaeth o ddibenion busnes. Mae eiddo yn amrywio o weithdai sefydlu 250 troedfedd sgwâr i unedau diwydiannol ar raddfa fawr.

 

Mannau gwaith sy'n eiddo i'r Cyngor

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 14 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Rydym yn darparu gwasanaethau mannau gwaith i fentrau bach a chanolig a busnesau cychwynnol fydd yn creu swyddi lleol fel ffordd o gyfrannu tuag at adfywhad ehangach Powys.

 

 

Safleoedd gweithdai

Mae ein safleoedd gweithdai wedi'u rhestru isod. I wybod a ydynt ar gael a sut i'w rhentu, cysylltwch â ni.

Lleoliad y Gweithdai Nifer y Gweithdai Disgrifiad
Gweithdai Pentref Llandysilio 8 o unedau gweithdy Stad ddiwydiannol ar gyrion stad dai gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Llanerfyl 10 o unedau gweithdy Lleolir yng nghanol pentref Llanerfyl gyda chysylltiadau ffyrdd da.
Gweithdai Pentref Mellington 5 o unedau gweithdy Casgliad o weithdai mewn hen eiddo ysgol sydd wedi'i drawsnewid.
Gweithdai Pentref Caersws 12 o unedau gweithdy Safle gweithdai newydd a agorwyd ym mis Tachwedd 08. Lleolir yng nghanol y pentref gyda chysylltiadau trafnidiaeth da.
Gweithdai Pentref Glantwymyn 8 o unedau gweithdy Gweithdai a leolir ar safle a rennir gyda gwaith sment. Cysylltiadau ffyrdd da
Gweithdai Pentref Efyrnwy Llanwddyn 6 o unedau gweithdy Gweithdai mewn bloc stablau sydd wedi'i drawsnewid, ger Llyn Efyrnwy.
Gweithdai Pentref Tregynon 4 o unedau gweithdy Safle gweithdy ar gyrion pentref Tregynon mewn melin sydd wedi'i thrawsnewid.
Canolfan Fusnes Great Barns Talgarth 9 o unedau swydddfa Unedau swyddfa o safon uchel mewn ysgubor sydd wedi'i drawsnewid yng nghanol Talgarth
Gweithdai Talgarth Heol Bronllys 4 o unedau gweithdy 4 uned gweithdy ar gyrion Talgarth.
Gweithdai Crefft Neuadd y Dref Llandrindod 6 o unedau gweithdy Gweithdai busnesau bychain yng nghanol Llandrindod.
Gweithdai Pentref Llanbrynmair 7 o unedau gweithdy Unedau gweithdy mewn dau floc.
Antur Gwy Llanfair-ym-Muallt 10 o unedau swyddfa Unedau swyddfa o ansawdd uchel mewn hen ysgol gynradd ar gyrion Llanfair-ym-Muallt.
Gweithdai Ystradgynlais Heol Trawsffordd 54 Gweithdy 3 cham o weithdai o feintiau amrywiol ar Stad Ddiwydiannol Trawsffordd.
Canolfan Fusnes Trawsffordd Ystradygynlais 4 o unedau swyddfa Bloc swyddfa sy'n ffinio â Gweithdai Trawsffordd ar Stad Ddiwydiannol Trawsffordd.
Canolfan Dreftadaeth a Hamdden Clawdd Offa, Tref-y-clawdd Unedau lle gwaith Unedau o ansawdd uchel ar gyrion Tref-y-clawdd.
Canolfan Fusnes Y Trallwng (42 Stryd Lydan) Unedau swyddfa Unedau swyddfa o ansawdd uchel yng nghanol Y Trallwng.
Aberhonddu (Gofynnwch am ragor o fanylion) Ar hyn o bryd 1 uned 1 uned ar hyn o bryd gyda’r bwriad i’w rhannu’n uned hunangynhwysol lai o faint