Trosglwyddo Asedau Cymunedol

Mae'r term “trosglwyddo asedau cymunedol” neu “CAT”, wedi'i ddiffinio gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol fel "trosglwyddo perchnogaeth neu reolaeth o adeilad neu ddarn o dir o gorff yn y sector cyhoeddus i sefydliad yn y trydydd sector"