Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae’n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda’r potensial i’w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi’n chwilio am safle masnachol bach yn un o’r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei’r Trallwng, Sarn

Llanbedr Ger Crughywel

Tir pori ar osod

 • 1 erw o dir yn agos i bentref Llanbedr
 • I’w osod trwy dendr ar drwydded pori
 • Ffurflenni tendro i’w cael gan david.pritchard@powys.gov.uk
 • Dyddiad cau 14 Medi  2018

Ar Werth / I’w Gosod

HEN GANOLFAN IEUENCTID ABERHONDDU, HEOL CRADOC, ABERHONDDU

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

I’w Osod (Efallai gwerthu) 


HEN LYFRGELL TALGARTH, STRYD NEWYDD TALGARTH

 

 • Adeilad un llawr ar wahân 157 metr sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Potensial i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Rhent Blynyddol oddeutu £7,800 y flwyddyn

T? Ladywell Y Drenewydd

 

Swyddfeydd ac ystafell gyfarfod ar gael i’w gosod am gyfnod byr.

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy’n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae’r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â property.maintenance@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82763

I’W OSOD

Canolfan Groeso Aberhonddu

LD3 9DA

 

 • Adeilad amlwg ar wahân ac mewn lleoliad da
 • Llawr gwaelod amlbwrpas tua 150 metr sgwâr
 • Lifft i’r llawr cyntaf tua 100 metr sgwâr
 • Addas i’w ddefnyddio ar gyfer gwahanol bethau (yn ddibynnol ar ganiatad cynllunio).
 • Rhent oddeutu £25,000 y flwyddyn
 • Ar gael Gwanwyn 2018 

 

Uned ar Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu

Mae gan y Cyngor uned ar y stad boblogaidd hon a’r bwriad yw ei rhannu’n unedau llai.

Rydym yn chwilio am ddatganiadau o ddiddordeb gan fusnesau sydd am rhentu lle yn yr unedau newydd llai.  Dylent fod yn barod erbyn haf 2018.

 

Am ragor o fanylion, ffoniwch 01686 611588 neu anfonwch e-bost at lyn.hall@powys.gov.uk

 1. I ymholi am fanylion eiddo, llenwch y ffurflen yma