Rhwydweithiau busnes

Mae Powys yn gartref i gymuned fusnes amrywiol, gyda chwmniau sy'n cynnig ystod o gynnyrch a gwasanaethau i'w cwsmeriaid.  Mae yna sawl clwstwr o fusnesau, rhwydweithiau a chlybiau yn yr ardal sy'n rhoi'r cyfle i fusnesau rhwydweithio a dynodi cyfleoedd i gydweithio, datblygu cadwynni cyflenwi a chyfleoedd am werthiant. 

Rhagor o Wybodaeth

Dolenni i wefannau eraill:

j4b

gov.uk

Busnes Cymru