Dweud wrthym am ddamwain busnes

Image of confidential report

Rydym yn archwilio damweiniau ac yn cynghori hefyd ar atal damweiniau.

 

 

Mae cyflogwyr, pobl hunangyflogedig a phobl sy'n rheoli eiddo gwaith (yr unigolyn cyfrifol) dan ddyletswydd i roi gwybod i'r awdurdod gorfodi am unrhyw ddamweiniau difrifol yn y gweithle, afiechydon galwedigaethol a digwyddiadau peryglus penodol (damweiniau sydd bron wedi digwydd).

Gallwch gysylltu â'n tîm am ragor o wybodaeth.

Rhoi Gwybod am Ddamwain

Image of HSE logo

Mae rhagor o wybodaeth ar sut i roi gwybod am ddamweiniau yn y gwaith ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch. Gallwch ddod i wybod am y mathau o ddamweiniau y dylid rhoi gwybod amdanynt a sut i wneud hyn.

Cyswllt

Prisiau galw