Cyngor i Fusnesau ar Iechyd a Diogelwch

Image of a hard hat

Mae Tîm Bwyd a Masnach Iechyd yr Amgylchedd yn gyfrifol am orfodi rheoliadau iechyd a diogelwch mewn eiddo megis y canlynol:

  • Siopau a swyddfeydd.
  • Gwestai a chyfleusterau hamdden.
  • Warysau
  • Masnachwyr adeiladu.
  • Masnachwyr dur.
  • Cartrefi preswyl.

Caiff y cyfrifoldeb ei rhannu gydag Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, y Llywodraeth sy'n gyfrifol am archwilio diwydiannau gwneuthuro, adeiladu ac amaethyddiaeth.

Tasg ein tîm yw sicrhau fod pob cyflogwr, gweithiwr a phobl hunangyflogedig yn deall ac yn cydymffurfio â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle 1974 a deddfwriaeth gysylltiedig.

Image of HSE logo

Mae gwefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn darparu cyngor cynhwysfawr iawn ar bob agwedd ar Iechyd a Diogelwch.

Os ydych eisiau cyngor pellach ar faterion iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm.

Os ydych eisiau gwneud cwyn am fater iechyd a diogelwch, mae croeso i chi gysylltu â'n tîm.

Mae pob cwyn am iechyd, diogelwch, lles neu amodau gweithio yn cael eu harchwilio'n gyfrinachol. Byddwn yn trafod y gwyn a gallwn gynghori am unrhyw gamau gweithredu i'w cymryd.

Cyswllt

Prisiau galw