Cyngor ar brosiectau datblygu cymunedol

Gall Adran Adfywio'r cyngor helpu grwpiau cymunedol i gael mynediad at nawdd, sgiliau a chyngor. Rydym wedi sefydlu gwefan partneriaeth i gynnig cyngor i brosiectau cymunedol ym mhob cwr o Bowys.

Mae Canolfannau i'r Gymuned  Powys wedi'u sefydlu i'ch helpu chi:

 • cynllunio a sefydlu Canolfan Gymunedol sy'n diwallu anghenion eich cymuned
 • canfod yr hyn sy'n gweithio mewn mannau eraill
 • sicrhau fod y ganolfan yn cael ei rhedeg yn dda, yn gyfreithlon a heb broblemau
 • gwneud eich Canolfan Gymunedol yn gynaliadwy yn ariannol
 • dod o hyd i ffynonellau eraill o gymorth
 • rhwydweithio gyda phrosiectau tebyg ym Mhowys fel y gallwch rannu gwybodaeth

 

 

 

 

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Thîm Adfywio
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw