Cyngor ar brosiectau datblygu cymunedol

Gall Adran Adfywio'r cyngor helpu grwpiau cymunedol i gael mynediad at nawdd, sgiliau a chyngor. Rydym wedi sefydlu gwefan partneriaeth i gynnig cyngor i brosiectau cymunedol ym mhob cwr o Bowys.

Mae Canolfannau i'r Gymuned  Powys wedi'u sefydlu i'ch helpu chi:

  • cynllunio a sefydlu Canolfan Gymunedol sy'n diwallu anghenion eich cymuned
  • canfod yr hyn sy'n gweithio mewn mannau eraill
  • sicrhau fod y ganolfan yn cael ei rhedeg yn dda, yn gyfreithlon a heb broblemau
  • gwneud eich Canolfan Gymunedol yn gynaliadwy yn ariannol
  • dod o hyd i ffynonellau eraill o gymorth
  • rhwydweithio gyda phrosiectau tebyg ym Mhowys fel y gallwch rannu gwybodaeth