Beth yw gwariant y Cyngor?

Mae 2il Argraffiad Cwbl Ddiwygiedig 2009 Cod Ymarfer CIPFA ar Reoli'r Drysorfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn gofyn am Ddatganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol. 

Mae Canllawiau Llywodraeth y Cynulliad ar Fuddsoddiadau Llywodraeth Leol a gyhoeddwyd o 1 Ebrill 2010 yn argymell bod dogfen Strategaeth a gymeradwywyd ar gael i'r cyhoedd am ddim. 

Fel y cyfryw, mae Datganiad Polisi ynghylch Rheoli'r Drysorfa ynghyd â'r Arferion cysylltiedig, a Datganiad blynyddol ar Strategaeth Rheoli'r Drysorfa a Strategaeth Buddsoddi flynyddol Cyngor Sir Powys i'w gweld isod: