Ysgolion Uwchradd Llandrindod ac Llanfair-ym-Muallt

Yn unol a phenderfyniad y Cabinet ar y 27ain o Fedi 2016, mae’r Awdurdod Lleol wedi cyhoeddi Rhybudd Statudol ar gyfer cau Ysgolion Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod ar y 31ain o Awst 2018, ac agor ysgol newydd dau-safle, dwy-ffrwd a fydd yn gweithredu o safleoedd presennol y ddwy ysgol o’r 1af o Fedi 2018.  Gellir darllen y Rhybudd Statudol islaw.   

The objection period has now closed.  An objection report will now be prepared and published, which will include all issues raised in objection and the authority’s response to these.  Cabinet will then consider the objection report in order to make a decision about the proposal.

View the Objection Report and Cabinet Report 28th Feb 2017  

 

 

PENDERFYNIAD CABINET YN DILYN YR YMGYNGHORIAD

Ar y 27ain o Fedi 2016, cymeradwyodd Cabinet yr argymhellion canlynol ar gyfer Ysgolion Uwchradd Llanfair- ym- Muallt a Llandrindod:

I gyhoeddi rhybudd statudol ar gyfer:

i) Cau Ysgolion Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod ar y 31ain o Awst 2018;

ii) I sefydlu ysgol newydd dwy-ffrwd,  ar draws dau safle, a fydd yn darparu addysg o safleoedd presennol Ysgolion Uwchradd Llanfair-ym-Muallt a Llandrindod o’r 1af o Fedi 2018;

Gweler adroddiadau Cabinet 27ain o Fedi

Gweld yr Hysbysiad Statudol yma