Ysgolion uwchradd Gogledd Powys

Bydd sesiynau taro-heibio'n cael eu cynnal yn ysgolion uwchradd gogledd Powys i drafod dyfodol darpariaeth ysgolion uwchradd ac ôl-16 yr ardal.

 

 

Sesiynau Taro Heibio

Cynhelir y sesiynau rhwng 6pm a 9pm yn y lleoedd canlynol:

  • 24 Mehefin – Ysgol Uwchradd Y Trallwng
  • 29 Mehefin – Ysgol Uwchradd Llanidloes
  • 30 Mehefin – Ysgol Uwchradd Llanfyllin
  • 1 Gorffennaf – Ysgol Uwchradd Y Drenewydd
  • 2 Gorffennaf – Ysgol Bro Hyddgen, Campws Uwchradd
  • 8 Gorffennaf – Ysgol Uwchradd Caereinion

Gall unrhyw un nad yw'n gallu dod i'r sesiynau hyn leisio'i farn ar y ddarpariaeth uwchradd bresennol yng ngogledd Powys trwy anfon e-bost at: moderneiddio.ysgolion@powys.gov.uk neu drwy ysgrifennu at y Tîm Moderneiddio Ysgolion yn Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Rydym wedi comisiynu adolygiad dw-ran o addysg uwchradd yng ngogledd Powys. Bydd yr adolygiad yn pennu a oes yna angen am ysgol neu ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg yng ngogledd Powys ac yn llunio argymhellion am gyfliniad addysg uwchradd yn yr adral yn y dyfodol,

Fel rhan o'r broses, trefnwyd cyfres o achlysuron taro-heibio i rieni a grwpiau eraill â diddordeb er mwyn trafod y gwaith yma gyda'r tîm a fydd yn cynnal yr adolygiad yma.

Image of a school