Ysgolion Uwchradd Aberhonddu ac Gwernyfed

Ar 27 Medi 2016, cymeradwyodd y Cabinet 3 argymhelliad ar gyfer Ysgolion Uwchradd Aberhonddu a Gwernfyed.  Mae manylion yr argymhellion hynny i’w gweld isod.

PENDERFYNIAD CABINET YN DILYN YR YMGYNGHORIAD

Ar y 27ain o Fedi 2016, cymeradwyodd Cabinet yr argymhellion canlynol ar gyfer Ysgolion Uwchadd Aberhonddu a Gwernyfed:

I roi’r gorau i elfennau A,B a D o’r Cynnig ac i ddod ag adroddiad newydd yn ?l i Cabinet gydag argymhellion drafft ar gyfer Ysgol Uwchradd Aberhonddu a Gwernyfed, yn unol ? Pholisi Ad-drefnu Ysgolion 2015;

I ail-ymgynghori ar elfen C o’r Cynnig h.y. i gau ffrwd Gymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu o Fedi 2017;

I gyflwyno Achos Busnes Amlinellol diwyigiedig i Raglen Ysgolion 21G Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau buddsoddiad cyfalaf yn y ddau gampws. Byddai hyn yn cynnwys adeiladu campws newydd 11 – 18 yn Aberhonddu a gwelliannau i gampws Gwernyfed.  

Gweler adroddiadau Cabinet 27ain o Fedi