Ysgolion Cynradd Tref y Trallwng

Ar 26 Ionawr, 2016, cytunodd Cabinet y Cyngor i ddechrau ymgynghori ar gau Ysgolion Ardwyn, Gungrog, Oldford a Maesydre yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion Llywodraeth Cymru, er mwyn sefydlu ac adeiladu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru cyfrwng Saesneg newydd ar safle ger Ysgol Uwchradd y Trallwng ac Ysgol Gynradd Gymunedol cyfrwng Cymraeg newydd ger safle presennol Ysgol Maesydre.

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi dod i ben

Cymeradwyo Cynigion Y Trallwng

Rhoddodd y Cyngor ystyriaeth i'r Adroddiad Gwrthwynebu mewn perthynas â'r cynigion i ailstrwythuro darpariaeth addysgol yn Y Trallwng. Yn y cyfarfod hwn, rhoddodd y Cabinet gymeradwyaeth i'r cynigion i sefydlu Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru cyfrwng Saesneg newydd ac Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg newydd yn Y Trallwng. Erbyn hyn, mae'r cyngor wedi cyhoeddi Llythyr Penderfyniad o ran y cynnig hwn, sydd ar gael isod:

Darllenwch y Llythyr Penderfyniad yma 

Lawrlwytho Dogfennau

Gorolwg o'r Adroddiad Ymgynghori

Adroddiad Ymgynghori (mae'r ddogfen hon ar gael yn y Saesneg yn unig)

Darllenwch adroddiad y cabinet a'r adroddiad ymgynghori 22 Tachwedd 2016

Dogfen Ymgynghori

Dogfen Ymgynghori ar gyfer Pobl Ifanc

Dogfen Ymgynghori (Pwyleg)

Asesiadau Effaith

Cylchlythyr Tachwedd 2016 

 

Os hoffech chi gael copi o'r ddogfen mewn diwyg wahanol, cysylltwch â'r Tim Trawsnewid Ysgolion. 

Cyfarfod Ymgynghori Cyhoeddus

Cafodd cyfarfod ymgynghori ar gyfer rhieni ac aelodau'r cyhoedd ei drefnu i roi'r cyfle i chi roi eich barn am y cynnig hwn i'r Cyngor. 

Cynhaliwyd y cyfarfod yn Theatr Clera, Ysgol Uwchradd y Trallwng am 6.30pm nos Fawrth, 20 Medi 2016. 

 

Tim Trawsnewid Ysgolion

01597 826954

school.consultation@powys.gov.uk