Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Nantmel

Rhoddodd Cabinet y Cyngor ystyriaeth i'r Adroddiad ar Wrthwynebiadau ynghylch Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Nantmel yn eu cyfarfod ar 13 Medi 2016. Yn y cyfarfod hwn, cymeradwyodd y Cabinet gau'r ysgol o 31 Rhagfyr 2016. Mae'r Cyngor bellach wedi cyflwyno Llythyr Penderfyniad ar gyfer y cynnig yma. Mae hwn ar gael i'w weld isod.