Ysgol Uwchradd Aberhonddu - Y Ffrwd Gymraeg

Mae'r ymgynghoriad hwn wedi cau.

Mae Cyngor Sir Powys wedi cynnal proses ymgynghori ffurfiol i gasglu adborth ar gynnig i ddiddymu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu o fis Medi 2016.  Daeth yr ymgynghoriad i ben 27 Gorffennaf 2015.  Yn unol â deddfwriaeth, mae 13 wythnos gan y Cyngor i gyhoeddi adroddiad ymgynghori 'o fewn 13 wythnos o ddiwedd y cyfnod a ganiateir ar gyfer ymatebion', ac mae'n rhaid i'r adroddiad hwn:

-       Crynhoi'r holl faterion a godwyd gan y rhai a ymgynghorwyd â hwy

-       Ymateb i'r materion hyn

-       Rhoi manylion barn Estyn am y cynnig

Ystyriwyd adroddiad yr ymgynghoriad gan y Cabinet mewn cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Medi 2015. 

Yn ystod y cyfnod ymgynghori codwyd pryderon na fyddai'n bosibl ystyried y cynnig presennol ynglyn â'r ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn annibynnol o'r adolygiadau eraill sy'n digwydd am ysgolion yng Nghanolbarth a De Powys.  

Felly, bydd y ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y ddwy ardal yn cael eu hystyried fel rhan o'r adolygiadau hyn, a bydd argymhelliad ar ddyfodol y ffrwd cyfrwng Cymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu yn cael ei wneud yn ei dro.  

 
Dogfennau Ymgynghori:

 

Mae'r Cyngor wedi cyhoeddi Adroddiad Ymgynghori am yr ymgynghoriad hwn.  Gweler y copi isod: