Ysgol Llanbister

Ar y 27ain o Fedi 2016, cymeradwyodd Cabinet yr argymhelliad canlynol ar gyfer Ysgol GG Llanbister:

I roi’r Cynnig heibio, ac i ddod ag adroddiad newydd yn ?l i Cabinet gydag argymhellion drafft ar gyfer Ysgol GG Llanbister yn unol ? Pholisi Ad-drefnu Ysgolion 2015, dim hwyrach na diwedd Tachwedd 2016.