Ysgol G.G. Talgarth ac Ysgol G.G. Bronllys

Ar 25ain o Fai 2016, cyhoeddodd Cyngor Sir Powys Hysbysiad Statudol yn cynnig cau ysgolion G.G. Talgarth a Bronllys o Awst 2017, er mwyn sefydlu ysgol gymunedol newydd ar y safleoedd presennol yn Medi 2017, pan bydd yr ysgol newydd ar safle yn Nhalgarth yn agor, bydd y ddwy ysgol bresonol yn cau.

Bu i’r cyfnod ymgynghori gau ar 22ain Mehefin 2016 a derbyniwyd un gwrthwynebiad yn ystod y Cyfnod Gwrthwynebu.

By i’r adroddiad gwrthwynebu gael ei ystyried gan y Cabinet ar y 5ed o Orffennaf 2016 a cyhoeddwyd llythyr yn hysbysu rhyngddeiliaid o’r penderfyniad i gau Ysgolion G.G. Talgarth a Bronllys. Mae’r lythyr ar gael isod:

Llythyr Penderfyniad