Ymgynghoriad ar yr amodau diwygiedig i dacsis a cherbydau sy'n cael eu hurio'n breifat