Ymgynghoriad ar yr amodau diwygiedig i dacsis a cherbydau sy'n cael eu hurio'n breifat

 

Rydym wrthi'n cynnal ymgynghoriad gyda'n masnach tacsis trwyddedig ar yr amodau diwygiedig sydd wedi'u hatodi i'r amodau Tacsis a cherbydau sy'n cael eu hurio'n breifat

 

 

 

Daw'r ymgynghoriad i ben hanner nos 16 Medi 2017