Teithio Llesol

Active travel logo

Ceisio barn ar lwybrau cerdded a seiclo ym Mhowys  

Nod Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yw gwneud Cymru'n genedl sy'n cerdded a seiclo.   I gyflawni hyn, mae'r ddeddfwriaeth yn rhoi dyletswydd ar gynghorau lleol i nodi, gwella a hyrwyddo "llwybrau teithio llesol" penodedig ym mhob tref sydd â phoblogaeth o dros 2000 o drigolion.

 

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yn unrhyw un o’r trefi dan sylw ac â diddordeb yn y syniad o greu mwy o gyfleoedd i bobl gerdded neu seiclo yn eu hardaloedd, beth am roi eich barn ar y llwybrau hyn.

llwybrau teithio llesol

Tref – Map o’r Llwybr;

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob awdurdod lunio map drafft o’r sir sy’n dangos yr holl lwybrau teithio llesol penodedig, a’i gyflwyno i’r Gweinidog erbyn 22 Ionawr 2016.

Please view the map of your local town before completing the survey.  

Go to the Survey

The consultation will close on Friday 27 November 2015

Sesiynau taro heibio

Byddwn yn cynnal sesiynau yn y trefi hynny sydd wedi'u cynnwys yn Neddf Teithio Llesol (Cymru) 2013.

Tref – Map o’r Llwybr|Dyddiad ac amser|Lle

Aberhonddu|9 Hydref 10:00 tan 15:00|Ystafell gyfarfod Canolfan Groeso Aberhonddu

Llanfair-ym-Muallt|24 Medi 10:00 tan 16:30|Llyfrgell Llanfair-ym-Muallt

Crughywel|27 Hydref 11:00 tan 15:00|Ystafell gyfarfod Canolfan Groeso Crughywel

Tref-y-clawdd|13 Hydref 10:00 tan 15:00|Canolfan Clawdd Offa  

Llandrindod |10 Medi 10:00 tan 15:00|Arcêd Co-op  

Llanidloes|15 Hydref 10:00 tan 15:00|Canolfan Gymunedol Llanidloes 

Machynlleth|20 Hydref 11:00 tan 15:00|Y Plas

Y Drenewydd|2 Hydref 10:00 tan 15:00|Clwb Monty 

Llanandras|22 Hydref 10:00 tan 15:00|Neuadd Goffa Llanandras

Y Trallwng|7 Hydref 10:00 tan 15:00|Canolfan Hamdden y Flash  

Ystradgynlais|30 Medi 10:00 tan 15:00|Neuadd Les y Glowyr