System dalu ysgolion - heb ddefnyddio arian parod

<center>Mae Cyngor Sir Powys yn cyflwyno systemau talu heb arian ym mhob un o’i ysgolion uwchradd, cynradd ac arbennig i dalu am ginio ysgol, tripiau, gwisg ysgol a phethau eraill y mae rhieni / gofalwyr yn gorfod talu amdanynt.

I ddarganfod rhagor ewch i’n tudalen system heb arian Ysgolion.

 

Rydym yn gofyn i ddisgyblion ysgolion Powys - a'u rhieni - beth yw eu barn ar system dalu heb ddefnyddio arian parod.