Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau

 

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Powys yn cynnal gweithdai yn Y Drenewydd, Llandrindod ac Ystradgynlais i helpu i ailwampio ei Strategaeth Camddefnyddio Sylweddau.

I wneud hyn mae angen iddyn nhw glywed barn amrywiaeth eang o o bobl Bydd y sesiynau'n cael eu cynnal:

Dydd Mawrth 2 Mehefin am 1.30 pm, Eglwys New Life, Pumffordd, Llandrindod

Dydd Iau 4 Mehefin am 1.30 pm, Neuadd Les y Glowyr, Ystradgynlais 

Dydd Iau 11 Mehefin am 1.30 pm, Campws NPTC, Ffordd Llanidloes, Y Drenewydd

Hoffai Bwrdd Cynllunio Ardal Powys eich gwahodd i gymryd rhan yn y gweithdy hanner dwirnod a byddant yn gofyn am eich barn am y gwasanaethau presennol a sut y gallent eu gwella.

ffoniwch 01597 827507 neu anfon e-bost at pwbotu@powys.gov.uk