Rhagweld anghenion llety ar gyfer pobl hyn ym Mhowys yn y dyfodol

Hoffwn gael eich barn am y mathau o lety a fydd eu hangen ar bobl hyn ym Mhowys yn y dyfodol.

Dweud eich dweud

Dilynwch y ddolen isod i gymryd rhan yn ein harolwg:

I'r arolwg

Mae'r arolwg ar gael tan ganol nos 11 Tachwedd.

Image of housing