Lansio Arolwg Bws T4

bus

Mae gwahoddiad yn cael ei ymestyn i deithwyr sy'n defnyddio'r gwasanaeth bws T4 sy'n rhedeg o'r Drenewydd i Gaerdydd ar hyn o bryd i roi eu barn ar gynlluniau a allai weld y gwasanaeth yn cael ei ehangu a'i wella.

 

 


Mae'r opsiynau sy'n cael eu hystyried yn cynnwys cyfle i ymestyn y llwybr i'r gogledd i drefi eraill fel y Trallwng neu Gaer ochr yn ochr â gwella cysylltiadau â'r rhwydwaith rheilffyrdd i gyflymu amseroedd teithio i deithwyr.

I gymryd rhan yn yr arolwg ewch chliciwch ar y ddolen Arolwg T4.  Cofiwch ddweud eich dweud erbyn hanner nos ddydd Sul 15 Hydref 2017.