Hyrwyddo eich bwyd a gynhyrchir yn lleol yn yr Eisteddfod

Image of Eisteddfod parade

Eleni, bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yn Sir Drefaldwyn, Powys rhwng 1 - 8 Awst 2015.  Mae’r ?yl yn dathlu Cymru, ei diwylliant a’i hiaith, ac mae’n denu dros 150,000 o ymwelwyr dros yr wythnos.  Ar y Maes bydd gan Gyngor Sir Powys babell o gynnyrch bwyd (Y Pantri) ac rydym yn chwilio am fusnesau lleol ac am eu hannog i hybu eu cynnyrch bwyd lleol.

Sylwch:  Trwy lenwi’r Arolwg Datgan Diddordeb byr hwn, nid yw’n golygu eich bod chi’n ymrwymo i ddod i’r Eisteddfod.  Byddwn yn anfon ffurflenni cais ar ôl derbyn y ffurflen datgan diddordeb a fydd yn cynnwys gwybodaeth ar faint a chostau stondinau. 

Cwblhewch y datganiad o arolwg ddiddordeb