Gwasanaethau i bobl hyn

Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd addysgu Powys i ddatblygu Strategaeth Gyd-Gomisiynu ar gyfer Pobl Hyn a hoffwn glywed eich barn am yr hyn ry'ch chi'n ei feddwl fydd yn bwysig i bobl hyn yn y blynyddoedd i ddod.

Dweud eich dweud

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg o 29 Chwefror 2016 ac yn dod i ben 30 Ebrill 2016.

Edrychwch ar y ddogfen strategaeth

Darllenwch grynodeb o’r strategaeth


Mynd i'r arolwg


Image of elderly couple