Gwasanaethau i bobl hyn ym Mhowys

Rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd addysgu Powys i ddatblygu Strategaeth Gyd-Gomisiynu ar gyfer Pobl Hyn a hoffwn glywed eich barn am yr hyn ry'ch chi'n ei feddwl fydd yn bwysig i bobl hyn yn y blynyddoedd i ddod.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 4pm, dydd Gwener 11 Medi, 2015.

Summary of the strategy

Download a summary of the strategy

Image of elderly couple