Ffrwd Cyfrwng Cymraeg Ysgol Dolafon

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys Hysbysiad Statudol yn cynnig cau ffrwd cyfrwng Cymraeg Ysgol Dolafon ar 7 Ebrill 2016. Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiad yn ystod y Cyfnod Ymgynghori.

Yn ei gyfarfod ar 24 Mai 2016, cymeradwyodd Cabinet y Cyngor gau'r ffrwd cyfrwng Cymraeg o 31 Awst 2016. Mae copi o'r llythyr penderfyniad sy'n cael eu rannu â Budd-ddeiliaid i'w weld isod. Bydd Ysgol Dolafon yn dod yn ysgol cyfrwng Saesneg o 1 Medi 2016.

Y Diweddaraf

Mae'r llythyr penderfyniad a gyflwynwyd I Fudd-ddeiliaid i'w hysbysu o'r penderfyniad i gau'r ffrwd cyfrwng-Cymraeg yn Ysgol Dolafon o 31 Awst 2016 i'w weld isod:

Llythyr penderfyniad