Fersiwn Ddrafft o'r Strategaeth Gomisiynu ar Gamddefnyddio Sylweddau

Mae Bwrdd Cynllunio Ardal Powys ar Gamddefnyddio Sylweddau - y mae Cyngor Sir Powys yn aelod ohono - wedi cynnal cyfres o weithdai yn y sir yn gynharach eleni i ofyn am farn leol ar gamddefnyddio cyffuriau (gan gynnwys alcohol) yn y sir.

Mae'r Bwrdd Cynllunio Ardal (BCA) wedi ailddrafftio ei Strategaeth Gomisiynu - lle y bydd gwasanaethau cefnogi i bobl sydd â phroblemau cyffuriau/alcohol yn cael eu comisiynu - ac rydym eisiau clywed gennych chi i sicrhau ein bod ar y trywydd iawn.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw canol nos ar ddydd Mercher 23 Medi, 2015.

Dweud eich dweud

Edrychwch ar y ddogfen Gomisiynu ddrafft

Edrychwch ar yr adroddiad iew the report on the workshops


Dywedwch wrthym ni beth ydych chi'n ei feddwl trwy anfon e-bost at ymgynghori@powys.gov.uk (Ysgrifennwch Camddefnyddio Sylweddau yn llinell testun yr e-bost).

Image of misuse