Digwyddiad Ymgysylltu am y Safle Sipsiwn a Theithwyr ym Machynlleth – Dydd Llun 28 Tachwedd

 

Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu a chyflwyno gwybodaeth yng Nghlwb Bowlio Machynlleth ar ddydd Llun 28 Tachwedd o 2pm tan 6pm. 

 

Roedd swyddogion o'r cyngor wrth law i gyflwyno gwybodaeth, i ateb unrhyw gwestiynau a derbyn sylwadau gan aelodau'r cyhoedd ar y safle sipsiwn a theithwyr arfaethedig yn ardal Machynlleth.   

Roedd y wybodaeth ganlynol ar gael yn y digwyddiad a gall fod o ddiddordeb i unrhyw un nad oedd yn gallu mynychu.

Dolen i'r Cyflwyniad PowerPoint

Dolen i'r Cwestiynau a Ofynnir yn Aml

Map Lleoliad

Bydd astudiaeth hyfywedd yn cael ei chynnal yn fuan ar yr opsiwn hwn ochr yn ochr â chyflwyno cais cynllunio ar gyfer ein hoff safle.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y gofynion deddfwriaethol ynghylch datblygu safleoedd ar gyfer sipsiwn/teithwyr yma.

Dolen i "Teithio at ddyfodol gwell" - Llywodraeth Cymru    

Dolen i Cwestiynau a Ofynnir yn Aml am Ddeddf Tai 2014 -  Llywodraeth Cymru

 

Gellir dod o hyd i wybodaeth hefyd yng Nghynllun Datblygu Lleol drafft  y Cyngor.

 

Darllenwch y datganiad i'r wasg

Your comments

Cafodd nifer o sgyrsiau a sylwadau eu cofnodi gan y swyddogion a bydd dogfen crynhoi'r adborth ar gael yn fuan mewn ymateb i'r rhain. Mae hyn yn cynnwys sylwadau a wnaed am safle arall - a ddisgrifir fel yr Old Saw Mill, Heol Y Bontfaen.

Read comments made at the Engagement Event