Cynllun Trafnidiaeth Lleol ar y Cyd Drafft Canolbarth Cymru 2015-2020

Rhybudd Ymgynghoriad Cyhoeddus (24 Tachwedd 2014 i 5 Ionawr 2015)

Dan Adran 108 Deddf Trafnidiaeth 2000 fel y’i diwygiwyd gan Ddeddf Trafnidiaeth (Cymru) 2006 mae gofyn i dri Awdurdod Lleol Canolbarth Cymru gynhyrchu Cynllun Trafnidiaeth Lleol. 

Mae’r Cynllun wedi’i ddatblygu yn unol â ‘Chanllawiau i Awdurdodau Trafnidiaeth Lleol – Cynllun Trafnidiaeth Lleol 2015’ (Mai 2014) Llywodraeth Cymru.  Mae'r Cynllun yn nodi Deilliannau arfaethedig y rhanbarth ac Ymyraethau Lefel Uwch ar gyfer trafnidiaeth yng Nghanolbarth Cymru.

Cewch weld y Cynllun Drafft 2015-2020 (TraCC)

 

 

Mae digwyddiadau ymgynghori’n cael eu cynnal yn y lleoliadau a ganlyn:

ABERHONDDU 3 Rhagfyr 2014 10:00 to 17:00 Cyngor Sir Powys, Neuadd Bryncheiniog, Cambrian Way, BRECON, Powys. LD3 7HR
LLANDRINDOD 4 Rhagfyr 2014 10.00 to 18.00 Cyngor Sir Powys, Powys County Hall, Spa Road East, LLANDRINDOD WELLS, Powys. LD1 5LG
Y DRENEWYDD 5 Rhagfyr 2014 10.00 to 17.00 Cyngor Sir Powys, The Park, NEWTOWN, Powys. SY16 2NH
ABERAERON 8 Rhagfyr 2014 13.00 to 19.00 Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, ABERAERON. SA46 0PA
ABERYSTWYTH 9 Rhagfyr 2014 13.00 to 19.00 Cyngor Sir Ceredigion, Canolfan Rheidol, Rhodfa Padarn, Llanbadarn Fawr, ABERYSTWYTH, Ceredigion SY23 3UE
DOLGELLAU 17 Rhagfyr 2014 13.00 to 18.00 Cyngor Sir Gwynedd, Cae Penarlag, DOLGELLAU, Gwynedd LL40 2YB