Cynllun Hawl i Brynu

Powys County Council would like to submit an application to the Welsh Government to suspend the ‘Right to Buy’ the ‘Preserved Right to Buy’ and the ‘Right to Acquire’ scheme for a 5 year period.

Dweud eich dweud - cymerwch ran yn ein harolwg:

Mae'r arolwg yn cael ei gau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 16.12.2016.

Image of houses

Beth yw Hawl i Brynu?
Mae'n caniatáu i denantiaid cymwys y cyngor a thenantiaid tai cymdeithasol i brynu eu cartrefi am bris o hyd at £8,000 yn llai.

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 
Ers cael ei gyflwyno yn 1980 mae nifer o denantiaid tai cyngor wedi manteisio ar y cynllun hwn i brynu eu t? cyngor neu fflat.  Cartrefi teuluol yn bennaf yw'r eiddo a brynwyd dan y cynllun.

Dros y cyfnod amser o 35 o flynyddoedd, mae nifer yr eiddo sydd ym mherchnogaeth y cyngor wedi gostwng o 50%.  Ar hyn o bryd, mae gennym 5,400 o eiddo ac ers 1998/99 gwerthwyd 1,138 o gartrefi.

Pam atal y Cynllun?
Byddai'n osgoi colli tai cyngor. Gall tai cyngor roi'r cyfle i bobl na allan' nhw fforddio prynu'u tai eu hunain rentu tai fforddiadwy o safon uchel gan y Cyngor yn lle. 

Canlyniadau atal y cynllun
Ni fyddai tenantiaid presennol yn gallu prynu’r cartrefi y maen nhw’n eu rhentu am gyfnod o bum mlynedd.