Cynllun Hawl i Brynu

Mae Cyngor Sir Powys am gyflwyno cais i Lywodraeth Cymru i atal y cynllun 'Hawl i Brynu' am gyfnod o 5 mlynedd.

Dweud eich dweud - cymerwch ran yn ein harolwg:

Mae'r arolwg yn cael ei gau

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ymatebion yw 6 Tachwedd 2015.

Am wybod mwy am Hawl i Brynu?

Darllen Adroddiad y Cabinet – 6 Hydref 2015 

Os ydych am ddod yn fwy cyfarwydd â'r sefyllfa:

Darllen y datganiad diweddaraf i'r wasg

Image of houses

Beth yw Hawl i Brynu?
Mae'n caniatáu i denantiaid cymwys y cyngor a thenantiaid tai cymdeithasol i brynu eu cartrefi am bris o hyd at £8,000 yn llai.

Beth yw’r sefyllfa bresennol? 
Ers cael ei gyflwyno yn 1980 mae nifer o denantiaid tai cyngor wedi manteisio ar y cynllun hwn i brynu eu t? cyngor neu fflat.  Cartrefi teuluol yn bennaf yw'r eiddo a brynwyd dan y cynllun.

Dros y cyfnod amser o 35 o flynyddoedd, mae nifer yr eiddo sydd ym mherchnogaeth y cyngor wedi gostwng o 50%.  Ar hyn o bryd, mae gennym 5,400 o eiddo ac ers 1998/99 gwerthwyd 1,138 o gartrefi.

Pam atal y Cynllun?
Byddai'n osgoi colli tai cyngor. Gall tai cyngor roi'r cyfle i bobl na allan' nhw fforddio prynu'u tai eu hunain rentu tai fforddiadwy o safon uchel gan y Cyngor yn lle. 

Canlyniadau atal y cynllun
Ni fyddai tenantiaid presennol yn gallu prynu’r cartrefi y maen nhw’n eu rhentu am gyfnod o bum mlynedd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clirio