Canolfan Arbenigol yn Ysgol Gynradd Crughywel

Cyhoeddodd Cyngor Sir Powys Rhybudd Statudol yn cynnig cau'r Ganolfan Arbenigol yn Ysgol GG Crughywel ar 6 Ionawr 2016.  Ni dderbyniwyd unrhyw wrthwynebiadau yn ystod y cyfnod yr oedd hi'n bosibl cyflwyno Gwrthwynebiadau. 

Yng nghyfarfod Cabinet y Cyngor ar 22 Mawrth 2016, cymeradwywyd y penderfyniad i gau'r Ganolfan Arbenigol o 31 Mawrth 2016.  Gellir gweld copi o lythyr y penderfyniad a anfonwyd at Rhanddeiliaid isod.

 

Newyddion diweddaraf

Mae llythyr y penderfyniad a anfonwyd at Rhanddeiliaid yn rhoi gwybod iddynt am y penderfyniad i gau'r Ganolan Arbenigol yn Ysgol GG Crughywel o 31 Mawrth 2016 ar gael isod:

Llythyr y Penderfyniad