Canllaw Gwerthu Eiddo

Eich barn chi

Lawrlwythwch y canllaw gwerthu eiddo

anfonwch eich sylwadau mewn e-bost at: estate.agency@powys.gov.uk

Daw i ben: 31 Gorffennaf 2015

Ceisio barn ar y canllaw gwerthu eiddo

Mae Tîm Asiantaeth Gwerthu Tai y Gwasanaethau Safonau Masnach Cenedlaethol - sy'n rhan o Gyngor Sir Powys - wedi ail-ddrafftio'r 'Canllaw Gwerthu Eiddo' a gyhoeddwyd yn flaenorol gan y Swyddfa Masnachu Teg yn 2012.

Dyma'r draft terfynol yn dilyn ymgynghoriad cychwynnol yn gynharach eleni, ac rydym nawr yn gwahodd sylwadau pellach am gynnwys a chynllun y ddogfen.

Disgwylir i'r canllaw gael ei gyhoeddi ar ei ffurf derfynol erbyn diwedd Awst 2015.

Rydym hefyd yn gweithio ar fersiwn cryno o'r cyfarwyddyd i fynd gyda'r prif ddogfen.