Asesiad o Ddigonolrwydd Gofal Plant

[Translate to Cymraeg:] This consultation has now closed. Thank you for your interest.

The Childcare Sufficiency Assessment (CSA) is a vital piece of work for Powys County Council. In order to carry out a full assessment we take a detailed look at every type of childcare provision across Powys. In doing this we can identify any gaps in existing provision which helps inform our detailed action plan for the coming years that sets out how we aim to improve childcare across the county.

An important part of this process is for a draft version of the CSA to go out for public consultation, so members of the public can give us feedback on the document. There is a short consultation survey to accompany the draft CSA and we would appreciate it if you took the time to complete it after reading the document.

Nod Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant Powys 2016 yw dadansoddi marchnad gofal plant presennol y sir, dynodi unrhyw fylchau sy'n bodoli a datblygu strategaethau i fynd i'r afael â'r bylchau hyn. 

Casglwyd barn rhieni, darparwyr, plant a phobl ifanc, cyflogwyr, awdurdodau lleol cyfagos ac asiantaethau eraill am ofal plant yn ystod 2016 fel rhan o'r broses Asesiad Gofal Plant.

Erbyn hyn mae adroddiad drafft o Asesiad Digonolrwydd Gofal Plant ar gael ac rydym am gael adborth gan unigolion a rhai sy'n cynrychioli unrhyw gr?p sydd â diddordeb mewn gofal plant am yr adroddiad.  

Darllenwch yr adroddiad ar yr Asesiad a llenwi gymaint ag y gallwch o’r ffurflen adborth.  Mae lle ar y diwedd i chi nodi unrhyw sylwadau ychwanegol. 

Bydd yr ymatebion i gyd yn ddienw ac rydym yn gofyn am eich cod post yn unig er mwyn gwybod o ba rannau o Bowys y cafwyd sylwadau.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr arolwg,  cysylltwch â John Haddon ar 01597 826483.

Clirio