Dadansoddiad llawn o'r Asesiad Llesiant

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) yn ei gwneud yn ddyletswydd ar sefydliadau'r sector cyhoeddus a'r asiantaethau sy'n bartneriaid iddynt i gydweithio a chreu cynllun a fydd yn helpui wella llesiant nid y genhedlaeth hon, ond hefyd yn ystyried anghenion cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r sefydliadau dan sylw (Bwrdd y Sector Cyhoeddus) wedi casglu a dadansoddi cymaint o ddata a gwybodaeth ag y gallant ynghylch llesiant trigolion, a nawr mae'n rhaid iddynt gyhoeddi'r rhain. Asesiad Llesiant yw hwn;

Isod gellir darllen dadansoddiad llawn o Asesiad Llesiant Powys