Arolwg ar gwn yn baeddu

A wnewch gymryd rhan yn yr arolwg hwn i’n helpu ni gasglu tystiolaeth am broblem cwn yn baeddu yn y sir, ac i lansio ymgyrch i addysgu a hysbysu pobl am y broblem.

Cymryd rhan yn ein harolwg

 

Rydym am weld perchnogion cwn sy’n byw neu sy’n ymweld â Phowys i fod yn gyfrifol ac i lanhau ar ôl eu cwn.  Mae’r mwyafrif helaeth yn gwneud hynny ond rydym am wneud Powys yn ardal dim baw cwn yn 2016 ac yn y dyfodol.

Mynd i'r arolwg 

 Mae'r arolwg yn cau ar 31 Ionawr 2016.

 

Er ei fod yn bwnc llosg, ar hyn o bryd ychydig iawn o gwynion neu wybodaeth sy’n dod i law am achosion o berchnogion yn gadael i’w cwn faeddu.  Felly ni allwn gyflwyno llawer o hysbysiadau cosb benodedig i geisio lleihau nifer yr achosion.

 

Mae cwn yn baeddu yn broblem sy’n effeithio ar gymunedau cyfan.  Nid yn unig y mae’n hyll ac yn annymunol, ond os nad yw perchnogion yn glanhau ar ôl eu cwn, bydd math o larfa’n datblygu yn y baw sy’n gallu cael ei drosglwyddo i bobl gan arwain at symptomau tebyg i ffliw neu hyd yn oed golli golwg (toxocariasis).  Mae plant yn arbennig yn tueddu i gropian a rholio yn y borfa mewn parciau a meysydd chwarae ac yn fwy tebygol o godi’r afiechyd.

 

Mae Cyngor Sir Powys a Heddlu Dyfed Powys yn gweithio gyda Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Powys i geisio lleihau’r achosion o gwn yn baeddu ac rydym yn gofyn am eich help chi.

Image of a dog

Beth yw 'toxocariasis'

 

Anhwylderau ar y llygaid yw’r gwyn gyffredin sy’n gysylltiedig â toxocariasis.  Mae hyn yn cael ei achosi gan larfae’n symud ar hyd gwythïen fawr y retina i’r llygad, ac fe all arwain at ddallineb wrth i diwmorau anfalaen dyfu neu ddatblygu retina rhydd.

 

Mae’n bur debyg nad yw’r cyhoedd na meddygon yn adnabod nac yn adrodd am y rhan fwyaf o  achosion o toxocariasis gan nad yw’r symptomau sy’n debyg i ffliw,  mor amlwg.  Symptomau eraill yw poen amwys, pendro a chyfog, asthma a ffitiau epileptig.

 

Am ragor o wybodaeth ewch i  www.encams.org