Arolwg am Fynwent Machynlleth 2017

Mae'r fynwent Fictoraidd bresennol bron yn llawn a dim ond dwy flynedd sydd nes y bydd y fynwent yn llawn.  Ar hyn o bryd, mae oddeutu saith claddedigaeth y flwyddyn.

Hoffwn gael eich barn ar y dewisiadau ar gyfer y dyfodol.  

Mae dau safle yn y dref lle y gellid adeiladu mynwent newydd:

• Tir y tu ôl i'r Plas
• Tir yn Ysgol Gynradd Machynlleth

Gellir hefyd ystyried: -

• Adeiladu mynwent newydd yn y cyffiniau
• Trigolion i ddefnyddio mynwentydd preifat eraill ar gyfer claddedigaethau
• Trigolion i deithio i'r Drenewydd i gladdu yn y dyfodol

 

 

Dywedoch Chi

  • Rydym am gael mynwent yn y dref ac nid unrhyw le arall.
  • Nid ydym am yrru i’r Drenewydd – mae’n rhy bell.
  • Rydym am fedru cerdded i gyrraedd beddi anwyliaid.
  • Rydym yn hoffi’r syniad o gael mynwent yn y Plas.
  • Byddai’n braf cael rhywle i wasgaru lludw ac yrnau
  • Byddai’n braf cael y dewis o gladdu mewn coedwig.

 

 

Fe Wnawn ni

  • Byddwn nawr yn edrych mewn i’r posibilrwydd o ddatblygu’r Plas fel mynwent newydd.

 

 

Beth yw ein rôl gyfreithiol?

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i gynnal y mynwentydd sydd eisoes yn bodoli, ond does dim gofyniad iddyn nhw ddarparu mynwent newydd. 

Dweud eich Dweud

Mae’r arolwg yma bellach wedi dod i ben