Arolwg am Fynwent Machynlleth 2017

Mae'r fynwent Fictoraidd bresennol bron yn llawn a dim ond dwy flynedd sydd nes y bydd y fynwent yn llawn.  Ar hyn o bryd, mae oddeutu saith claddedigaeth y flwyddyn.

Hoffwn gael eich barn ar y dewisiadau ar gyfer y dyfodol.  

Mae dau safle yn y dref lle y gellid adeiladu mynwent newydd:

• Tir y tu ôl i'r Plas
• Tir yn Ysgol Gynradd Machynlleth

Gellir hefyd ystyried: -

• Adeiladu mynwent newydd yn y cyffiniau
• Trigolion i ddefnyddio mynwentydd preifat eraill ar gyfer claddedigaethau
• Trigolion i deithio i'r Drenewydd i gladdu yn y dyfodol

 

 

Ar y dudalen hon :

Dweud eich Dweud

Mae’r arolwg yma bellach wedi dod i ben

Beth yw ein rôl gyfreithiol?

Mae gan awdurdodau lleol ddyletswydd i gynnal y mynwentydd sydd eisoes yn bodoli, ond does dim gofyniad iddyn nhw ddarparu mynwent newydd.