Adolygiad o Addysg Blynyddoedd Cynnar a Darpariaeth Gofal Plant

 

Rydym yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau i ddarparwyr a theuluoedd i ddod i roi eu barn ar addysg tair blwydd oed a darpariaeth blynyddoedd cynnar.

 

 

 

Digwyddiadau

1 Mehefin 2015: Eglwys Bentecostaidd, Aberhonddu

  • 10am -12pm: grwp ffocws rhieni / gofalwyr
  • 1pm - 3pm: grwpiau ffocws darparwyr
  • 3.30pm - 5.30pm: drws agored / sesiwn galw heibio (croeso i bawb) 

3 Mehefin 2015: Canolfan Integredig i Deuluoedd, Y Drenewydd 

  • 10am -12pm: grwp ffocws rhieni / gofalwyr
  • 1pm - 3pm: grwpiau ffocws darparwyr
  • 3.30pm - 5.30pm: drws agored / sesiwn galw heibio (croeso i bawb) 

 

5 Mehefin 2015: Y Pafiliwn, Llandrindod

  • 10am -12pm: grwp ffocws rhieni / gofalwyr
  • 1pm - 3pm: grwpiau ffocws darparwyr
  • 3.30pm - 5.30pm: drws agored / sesiwn galw heibio (croeso i bawb) 

 

Ar ddechrau’r flwyddyn fe gyhoeddon ni y byddem yn cynnal adolygiad o’r ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i blant a theuluoedd ar draws y sir.  Mae pob plentyn tair blwydd oed ym Mhowys â hawl i 10 awr yr wythnos o addysg blynyddoedd cynnar am ddim.

 

Cyngor Sir Powys sy’n ariannu’r lleoliadau tair blwydd oed ar draws y sir.  Mae’r gwasanaeth yn wynebu heriau di-ri megis cynnydd mewn costau staffio a llefydd gwag sy’n golygu bod y sefyllfa bresennol yn anghynaliadwy.   Rydym yn gwahodd rhieni, gofalwyr a darparwyr i edrych ar sut y gallwn wella pethau.

 

Os ydych yn rhiant /gwarcheidwad neu os oes gennych ddiddordeb cyffredinol mewn addysg Blynyddoedd Cynnar, hoffem ni glywed eich barn yn yr holiadur yma (dyddiad cau 30 Mehefin, 2015).

 

Fodd bynnag, os ydych yn ddarparwr gwasanaethau Blynyddoedd Cynnar, hoffen ni glywed eich barn yn yr holiadur yma (dyddiad cau 15 Gorffennaf, 2015).  

 

Bydd cyfle arall i deuluoedd a darparwyr gymryd rhan eto pan fyddwn yn ymgynghori’n ffurfiol eto yn yr hydref.