Mannau parcio oddi ar y stryd

Image of Double yellow lines

Mae Cyngor Sir Powys yn cynnig gwneud Gorchymyn traffig newydd i ddod â rheolaeth i'r mannau parcio.

   
Cyfnod: 4 Mawrth 2016 - 25 Mawrth 2016
   
Statws: Ar gau
   
Cynulleidfa: Pawb
   
Pwnc: Rheoli Traffig
   
Math: Cyhoeddus
   

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Rheoli traffig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw
Cynllun Gorchymyn Cyngor Sir Powys (Mannau Parcio Oddi Ar y Stryd) (Amrywiol Leoliadau) 201_
Lleoliad Amrywiol Leoedd Parcio Oddi ar y Stryd ym Mhowys
Disgrifiad Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn Traffig newydd i ddod â rheolaeth i'r mannau parcio

Mae modd lawrlwytho copi o'r Gorchymyn drafft, a datganiad o resymau'r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, o'r tab Cynnig ar y dudalen yma, neu ei archwilio am ddim yn ystod oriau swyddfa o 18 Mawrth 2016 hyd 15 Ebrill 2016 yn:

• Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod,  Powys, LD1 5LG.

Gall UNRHYW UNIGOLYN (dim hwyrach na 25 Mawrth 2016) wrthwynebu gwneud y Gorchymyn trwy anfon llythyr at y Rheolwr Traffig a Theithio, gan nodi sail y gwrthwynebiad.

Sylwch: Pe byddech am wneud gwrthwynebiad, neu wneud neu gefnogi sylwadau, bydd tîm y prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac mae'n bosibl y bydd angen i ni ymgynghori â phobl a sefydliadau y tu allan i'r Cyngor Sir. Fel rhan o'r broses o ymgynghori ag eraill, fe allem anfon y wybodaeth atyn nhw, gan gynnwys y wybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni, a'ch data personol. Fodd bynnag, ni fyddem yn datgelu eich manylion personol oni bai ei fod yn angenrheidiol gwneud hynny i'n galluogi ni i ymdrin â materion y gwnaethoch chi eu dwyn i'n sylw.

 

Rheolwr Traffig a Theithio
Neuadd Sir Powys
Llandrindod
Powys
LD1 5LG

Bydd crynodeb yr ymateb yn ymddangos yma wedi i'r ymgynghoriad ddod i ben.

 

 

Bydd y deilliannau a'r camau nesaf yn cael eu cyhoeddi wedi i'r ymgynghoriad ddod i ben.