Cynnig i wahardd aros a llwytho yng Ngheri

Image of Double yellow lines

Mae Cyngor Sir Powys yn bwriadu gwneud Gorchymyn Rheoleiddio Traffig Parhaol i gyflwyno cyfyngiadau aros a llwytho newydd ar rannau penodol o’r rhwydwaith ffyrdd sirol yng Ngheri.

   
Cyfnod: 12 Hydref 2017 - 6 Tachwedd 2017
   
Statws: Yn cau
   
Cynulleidfa: Pawb
   
Pwnc: Rheoli Traffig
   
Math: Cyhoeddus
   

Cyswllt

 • Cyfeiriad:
  Rheoli traffig
  Neuadd y Sir
  Spa Road East
  Llandrindod
  Powys
  LD1 5LG
Prisiau galw
Cynllun Gorchymyn Cyngor Sir Powys (Amrywiol Strydoedd Ceri) (Gwahardd a chyfyngu ar aros a llwytho) 2017
Lleoliad Amrywiol Strydoedd, Ceri, Powys
Disgrifiad Cynnig i wahardd aros a llwytho ar hyd rhannau o’r A489 a’r C2012 i fynd i’r afael â phryderon am ddiogelwch ar y briffordd o ganlyniad i bobl yn parcio’n ddifeddwl a pheryglus ar y stryd.

 

Gallwch lawrlwytho copi o’r Gorchymyn drafft, y cynlluniau perthnasol a datganiad o resymau’r Cyngor dros gynnig gwneud y Gorchymyn, o’r wefan hon neu gallwch eu gweld am ddim yn ystod oriau gwaith rhwng 12 Hydref 2017 tan 6 Tachwedd 2017, yn y mannau canlynol:

 

·         Cyngor Sir Powys, Neuadd y Sir, Llandrindod, Powys, LD1 5LG;

 

·         Swyddfa Bost a Siop Ceri, Y Drenewydd, Powys SY16 4NU

 

Gall UNRHYW UN wrthwynebu gwneud y Gorchymyn hwn trwy ysgrifennu at y sawl sydd wedi arwyddo isod erbyn 6 Tachwedd 2017 fan bellaf, gan ddatgan ar ba sail rydych yn gwrthwynebu.

 

Sylwch:  Os ydych am wrthwynebu, cefnogi neu anfon sylwadau, bydd y tîm prosiect yn ystyried eich gohebiaeth ac efallai bydd angen i ni ymgynghori â phobl a sefydliadau o du allan i’r Cyngor Sir.  Fel rhan o’r broses o ymgynghori ag eraill, fe allwn anfon gwybodaeth atyn nhw, gan gynnwys gwybodaeth gennych chi a’ch data personol.  Fodd bynnag, byddwn dim ond yn datgelu eich manylion personol os oes rhaid gwneud hynny er mwyn gallu mynd i’r afael â’r materion dan sylw. 

 

Rheolwr Systemau Traffig a Diogelwch

Adran Draffig

Neuadd y Sir

Llandrindod

Powys

 LD1 5LG

 

None at this time

To be determined