Ffrwd cyfrwng Cymraeg Ysgol Uwchradd Aberhonddu

 

Yn ei gyfarfod ar 3 Gorffennaf 2017, ystyried Cabinet y cyngor Adroddiad Gwrthwynebu ar y cynnig i gau’r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.  Yn y cyfarfod, cytunodd y Cabinet i wrthod y cynnig i gau’r ffrwd Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Aberhonddu.

Mae’r cyngor wedi cyhoeddi llythyr penderfyniad mewn perthynas â’r cynnig hwn sydd i’w weld isod.