Arolwg y Gyllideb 2018

Rydym yn gwahodd busnesau i roi eu sylwadau ar y gyllideb refeniw 2018/19 fel rhan o ymarfer ymgynghori ar-lein.  Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal tan 5pm 16 Chwefror.


Dweud eich dweud

Yn y gorffennol mae talwyr trethi busnes a'u cynrychiolwyr wedi derbyn gwahoddiad i fynychu cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd y Sir, Llandrindod i roi eu sylwadau ar gyllideb refeniw y Cyngor. 

Rydym nawr wedi'i wneud yn bosibl i chi roi eich sylwadau ar-lein ac mae yna gyfle nawr i fusnesau gael yr un cyfleoedd i roi eu barn pa le bynnag y maen nhw wedi'u lleoli.

Anfonwch eich sylwadau atom trwy:

Lenwi'r ffurflen ar-lein ar y dudalen hon

neu

Anfonwch e-bost atom yn comms@powys.gov.uk

neu

Ysgrifennwch atom yn: Jane Thomas, Pennaeth Gwasanaethau Ariannol, Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Anfon eich sylwadau atom ni

  1. Cliciwch y botwm isod i wirio eich ffurflen, sgroliwch i lawr a chliciwch y botwm cadarnhau i anfon y ffurflen.