Swyddfeydd Cofrestru a'u horiau agor

Mae’n rhaid gwneud apwyntiad ar gyfer ein holl swyddfeydd.  Cysylltwch â’r Gwasanaeth Cofrestru ar 01597 827468 i drefnu apwyntiad.  Mae’r rhif ffôn yma ar gael o ddydd Llun i ddydd Iau rhwng 9am a 5pm a rhwng 9am a 4.30pm. ar ddydd Gwener.

Aberhonddu

Neuadd Brycheiniog, Ffordd Cambrian, LD3 7HR  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468  

Dydd Llun 1 – 4p.m. Dydd Mawrth 9 a.m. – 1.30p.m. Dydd Mercher 1 – 4p.m Dydd Iau 9 a.m. – 12 ganol dydd Dydd Gwener 9 a.m. – 12 ganol dydd.

Llanfair-ym-Muallt

Antur Gwy, Ffordd y Parc, LD2 3BA Ffôn; 0845 602 7038 / 01597 827468

Trwy apwyntiad yn unig.

Dydd Mawrth 2 - 4 p.m.   

Y Gelli Gandryll

Swyddfeydd y Cyngor, Stryd Lydan, HR3 5BX  Ffôn; 0845 602 7038 / 01597 827468

Trwy apwyntiad yn unig.

Dydd Mawrth 2 - 4 p.m. Dydd Iau 2 - 4 p.m.

Tref-y-Clawdd

Canolfan Treftadaeth Clawdd Offa, Stryd y Gorllewin, LD7 1EN  Ffôn; 0845 602 7038 / 01597 827468  

Trwy apwyntiad yn unig.

Dydd Llun 1 - 3 p.m.  Dydd Mercher 10 a.m. – 12 noon  

Llandrindod

Y Gwalia, Heol Ithon, LD1 6AA;  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468

Dydd Llun 11 a.m. – 1 p.m.  Dydd Mawrth 9 a.m. – 12 ganol dydd Dydd Mercher 2 – 4 p.m.  Dydd Iau 2 – 4 p.m.  Dydd Gwener 11 a.m. – 1 p.m.

Llanidloes

Neuadd y Dref, Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, Powys  SY18 6BN;  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468

Trwy apwyntiad yn unig.

Dydd Llun  2 pm – 3.30 p.m.   Dydd Gwener 2 pm – 4pm

Machynlleth

Y Plas, Heol Aberystwyth, SY20 8ER;  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468

Trwy apwyntiad yn unig.

Dydd Iau 2 - 4 p.m. 

Y Drenewydd

Swyddfeydd y Parc, SY16 2NZ;  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468  

Dydd Llun 10 a.m. – 1 p.m.  Dydd Mawrth 2 – 4 p.m.  Dydd Mercher 2 – 4 p.m.  Dydd Iau 9 a.m. – 12 ganol dydd Dydd Gwener 10.00 am – 12.30 p.m

Y Trallwng

Neuadd Maldwyn, Ffordd Hafren. SY21 7AS;  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468

Dydd Llun 1 – 4 p.m. Dydd Mawrth 9 a.m. – 12 ganol dydd Dydd Mercher 10 a.m. – 1 p.m. Dydd Iau 1 – 4 p.m. Dydd Gwener 10 a.m. – 1 p.m.

Ystradgynlais

Llyfrgell + a Swyddfa Gofrestru, Temperance Lane. SA9 1JP  Ffôn: 0845 602 7038 / 01597 827468 

Dydd Mercher 9.30 a.m. – 12.30 p.m.  Dydd Gwener 10 a.m. – 12.30 p.m.