Priodi yn ardaloedd Tref-y-clawdd a Llanandras

Canolfan Treftadaeth Clawdd Offa
Tref-y-clawdd
Powys
LD7 1EN

Rhif ffôn: 01547 528753
E-bost oda@offasdyke.demon.co.uk

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

7 Mehefin 2018

Gwesty Tref-y-clawdd
Stryd Lydan,
Tref-y-clawdd,
LD7 2BL

Rhif ffôn: 01547 520530
Ffacs: 01547 520529
E-bost: info@theknighton.com
Gwefan: www.theknighton.com

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

25 Ionawr 2019

Llety'r Barnwr
Stryd Lydan
Llanandras
Powys
LD8 2AD

Ffôn: 01544 260650
Ffacs: 01544 260652
E-bost: info@judgeslodging.org.uk

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

14 Gorffennaf 2020