Priodi yn ardal Machynlleth

Canolfan y Dechnoleg Amgen
Chwarel Llwyngwern
Pantperthog
Machynlleth
SY20 9AZ

Rhif ffôn: 01654 704973
E-bost: venue.hire@cat.org.uk
Gwefan: http://venuehire.cat.org

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

1 Mawrth 2019

Gwesty Plas Dolguog
Machynlleth
Powys
SY20 8UJ

Rhif ffon: 01654 702244
Gwefan: www.plasdolguog.co.uk

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

6 Awst 2019 

Senedd-dy Owain Glyndwr
Heol Maengwyn
Machynlleth SY20 8UN

Rhif ffon: 01654 702932
E-bost:  ymholiadau@canolfanglyndwr.org
Gwefan:  www.canolfanglyndwr.org

Daw'r drwydded i ben (oni chaiff ei hadnewyddu)

01 Medi 2020